حسین رشیدی

دسته بندی

قانون

درمورد این پروژه

 

متولد ۱۳۷۴
از سال ۱۳۹۲ نزد جناب آقای یحیی علی یاری فراگیری ساز قانون و موسیقی را شروع کرد.
در سال ۱۳۹۴ وارد دانشگاه در رشته ی موسیقی نوازندگی ساز ایرانی شد و مدرک کارشناسی موسیقی را دریافت نمود.

طی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مدتی نزد استاد ملیحه سعیدی، از علم و دانش ومهارت ایشان بهره جست و دوره ی تکمیلی ساز قانون را گذراند.

از سال ۱۳۹۶ تدریس خود را در آموزشگاه های موسیقی اصفهان آغز نمود.