داوود اسلفی

دسته بندی

آکاردئون, پیانو, کیبورد

درمورد این پروژه

 

متولد ۷۳
کارشناسی موسیقی
شروع نوازنگی پیانو از سال 80
اساتید پیانو:علی قاضی ـ امیر صوابی پدرام غفاری و خانم ساغر کاظمی
_اجرای تور کنسرت کویر به خوانندگی محمد معتمدی به عنوان نوازنده پیانو
_نوازنگی آکاردئون در آلبوم حاجیلیتو
_نوازندگی پیانو و آکاردئون در رسیتال پیانیست های جوان اصفهان سال 91
سابقه تدریس ۶ سال