روح اله اله دادی

دسته بندی

نی

درمورد این پروژه

 

متولد
1357
نی را از سال ۶۸ نزد مرحوم هوشنگ پور آزاد شروع کرد و نزد ایشان به فراگیری نت و همچنین ردیف مکتب اصفهان پرداخت.
وی همچنین به اصول نوازندگی با نی نه سورارخ (که از ابداعات روانشاد پور آزاد بود) پرداخت
و از سال ۷۹ هم خدمت استاد کیانی نژاد رسید و نزد این استاد ردیف آوازی دوامی و همچنین تکنیک نفس گیری و صدا سازی و راصول نوازندگی را فراگرفت و تا سال ۸۶ خدمت ایشان تلمذ نمود.
که در حال حاضر هم از راهنماییهای این بزرگ مرد کمال استفاده را می‌نماید.
در طول سالهای هنری
_همکاری با گروههای موسیقی مانند:
طلوع ، پارسایان ، نغمه اصفهان
و خزان .
ودر حال حاضر همکاری با گروه ادیب میباشد.
_ضبط و ارایه آلبومهای بهار عمر، باغ من وبهار من، آلبوم دریغ وآلبوم سیب با گروه هدیب
و آلبوم گردان سپهر
همچنین آلبوم تصویری سرو خرامان با همکاری گروه خزان
کلیپ تصویری آواز نگاه و زمزمه ها گروه خزان
آلبوم گردان سپهر
ایشان در حال حاضر مشغول تدریس در آموزشگاههای موسیقی اصفهان و تدریس در دانشگاه فرهگ وهنر اصفهان و موسسه عالی سپهر اصفهان می باشد.