فریناز اعتصام پور

دسته بندی

سنتور

درمورد این پروژه

 

متولد 67
دارای مدرک کارشناسی حسابداری و کاردانی موسیقی
فراگیری موسیقی از سال 87 با ساز دف
اجرای گروه نوازی های ارگانی و غیر ارگانی ساز دف با گروه دف نوازی هیوا
فراگیری سنتور از سال 89 نزد استاد پژمان اختیاری و خانم طباخان
ورود به دانشگاهفرهنگ و هنر در رشته نوازندگی ساز ایرانی در سال 92 و بهره مندی از حضور اساتید رضایی نژاد، اختیاری، هنرمند، ترمه باف، عیان بد و…
اغاز تدریس در اموزشگاه های موسیقی از سال 93
بهره مندی از حضور استاد مسعود میرزایی از سال 94 تا کنون
برگزاری کنسرت در گروه های مختلف