مجتبی ظریف

دسته بندی

تنبک

درمورد این پروژه

 

متولد:
کارشناسی
یادگیری تنبک را نزد استاد مرتضی قاسمی از سال1378 شروع کرد وبعد از آن در کلاسهای استاد کامکار واستاد افقه شرکت کرد.در حدود 10 سال سابقه تدریس در آموزشگاههای مختلف وهمکاری با گروههای موسیقی نقش جهان.طلوع.هنیواک.همنوازان مکتوب نخست.کسب مقام دوم جشنواره موسیقی فجر اصفهان دربخش تک نوازی سال 1383.