محمدحسین هارونی

دسته بندی

کاخن

درمورد این پروژه

 

محمدحسين هاروني
متولد ٢٣ آبان ماه ١٣٧٢ در اصفهان.
كارشناسي مهندسي صنايع
آغاز فعاليت هنري از سال١٣٨٩
- يادگيري ساز دف نزد استاد محسن طاهرزاده.
- تكميل يادگيري ساز دف نزد استاد نبيل يوسف شريداوي.
-يادگيري ساز كاخن به صورت خودآموز و نزد استاد همايون نصيري.
و نواختن و اجراي ديگر ساز هاي كوبه اي.
فعاليت ها :
*همكاري با گروه دف نوازان خورشيد به رهبري استاد نبيل يوسف شريداوي.

*همكاري با خانه هارمونيكا اصفهان به رهبري استاد احسان شريفي.

*همكاري با گروه هارمونيكا به رهبري استاد مازيار يزداني.

*كسب مقام اول در مسابقات استعداديابي موسيقي ايران( كاشان)

*كسب مقام دوم در مسابقات استعداديابي موسيقي ايران(اصفهان)

*همكاري با امور فرهنگي دانشگاه اصفهان

*شركت در سومين جشنواره سازدهني كشور -تهران١٣٩٧

و شركت در ديگر فستيوال ها و وركشاپ هاي گوناگون و ديگر فعاليتها.