مریم حاجی مالیان

دسته بندی

تار, سه تار

درمورد این پروژه

 

متولد ۱۳۶۳_ خوزستان
لیسانس مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان
یادگیری تار و سه تار از سال ۷۹ نزد اساتید اقای فرشید جم ،اشکان رهبر، بهروز همتی
فعالیتها؛
همکاری با گروه استاد داوود آزاد، گروه عرفان از تهران، چکاو، گروههای بانوان مشکات، ترنه، تروند، گلاویژ و ژندنگ و اجراهای متعدد در بخش جنبی جشنواره فجر.
همکاری با ارکستر ملی اصفهان به رهبری اقای مرتضی شفیعی و خوانندگی سالار عقیلی.
ارکستر مضرابی اصفهان به رهبری اقای ابراهیمیان.
ارکستر سازهای ایرانی اصفهان با همراهی استاد مجید درخشانی.
ارکستر سازهای ایرانی میرآترا از تهران به خوانندگی استاد داوود آزاد.
کسب مقامهای گروهی ِ دوم و سوم جشنوازره زاگرس نشینان، از برگزیدگان اردوی نخبگان هنری اشراق در تهران.
اجرا در شهر دبی، تلویزیون کردست عراق و شرکت در فستیوالهای پکن-چین ، باکو-آذربایجان ، سلیمانیه-عراق .
تدریس در آموزشگاههای معتبر اصفهان از سال ۸۹