مسعود میرزایی دمابی

دسته بندی

سنتور

درمورد این پروژه

 

تحصیل در هنرستان موسیقی اصفهان در رشته ی سنتور زیر نظر استاد مسعود رضایی نژاد از سال ١٣٧٠ تا ١٣٧۴ و اخذ دیپلم موسیقی.

تشکیل گروه موسیقی ادیب از سال ۱۳۷۰ و اجرای کنسرت در استان اصفهان.
شروع تدریس سنتور از سال ١٣٧۴ در هنرستان موسیقی اصفهان و آموزشگاه های استان اصفهان.

تحقیق و طراحی و ساخت مضراب سنتور از سال ١٣٧۵ نزد استاد مرتضی کفاش زاده.

تحصیل هارمونی نزد استاد فرهاد فخرالدینی از سال ١٣٧٩ تا ١٣٨٢.

ضبط و انتشار آلبوم راز در سال ۱۳۸۵.

ضبط و انتشار آلبوم باغ من و بهار من ۱٣٨۸.

ضبط و انتشار آلبوم دریغ ١٣٨٩.

ضبط و انتشار آلبوم سیب ١٣٩٠.

ضبط و انتشار آلبوم در کنار جویباران ۱٣٩٧.

آثار ضبط شده و در دست انتشار :

شبگیر در بزرگداشت هوشنگ ابتهاج
گو خلق بدانند در بزرگداشت سعدی
آلبوم باور نداشتم در بزرگداشت محمود محمودی خوانساری.
آلبوم تبرزین در بزرگداشت درویش خان.