مهسا نساج پور

دسته بندی

تنبک

درمورد این پروژه

 
 

متولد 1371
کارشناسی مدیریت از دانشگاه اصفهان
فراگیری تنبک را از سال 1385 نزد استاد قاضی عسگر آغاز کرده و از سال 1390 نیز از محضر استاد افقه نیز بهره برده است.
از جمله فعالیت های وی:
همکاری با گروه موسیقی نواحی عرفان و اجرای کنسرت
همکاری با گروه مشکات و کسب رتبه دوم در جشنواره زاگرس
همکاری با گروه بانوان تروند و اجرای کنسرت در جشنواره های فجر سال 92 و 93
همکاری با گروه دف نوازی هیوا و فروزان به خوانندگی بیژن کامکار
کسب رتبه دوم در تک نوازی تنبک جشنواره موسیقی جوان سال 94
کسب رتبه اول در تک نوازی تنبک جشنواره موسیقی جوان در سالهای 95 و 96 و 97
اجراهای متعدد در دانشگاه علمی کاربردی اصفهان و ….
شروع تدریس از سال 1392 در آموزشگاه های معتبر اصفهان