پدرام پهلوان نژاد

دسته بندی

آواز پاپ و کلاسیک

درمورد این پروژه

 

دکترای موسیقی در رشته آواز ( Vocal Performance ) از دانشگاه RGU بریتانیا ( Musicology )
برگزیده و دانش آموخته Master در رشته آواز کلاسیک در شاخه Baroque در ارکستر فیلارمونیک دانشگاه برلین ( Pedagogy )
عضو رسمی کانون خوانندگان کلاسیک خانه موسیقی ایران
عضو اسبق ارکستر فیلارمونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی نژاد
عضو اسبق گروه کُر استاد محمد نوری به رهبری مایسترو لوریس چکناوُریان و علیرضا شفقی نژاد
اساتید ایران به اختصار ؛
استاد فقید مصطفی کمال پورتراب (تئوری موسیقی ، سلفژ ، موسیقی جهانی ، فرم در موسیقی)
استاد فقید محمد نوری
(آواز کلاسیک ، آواز فولکلوریک)
علیرضا شفقی نژاد
(سلفژ ، کُرال)
مهدی سپهری
(آواز پاپ کلاسیک)
اساتید خارج از ایران به اختصار ؛
Professor E.Forbes ( Vocal , Act & Movement Coach)
Maestro Marko Scholz( baroque techiques & Classical Vocal techniques Coach )
Maestro Hanns Eisler (Speech & Language )
Professor Nicholas Sears ( Vocal Studies in Opera)
Professor Janis Kelly ( Vocal Performance )
Professor Russel smythe ( Vocal Studies )
Dr.John Blakely ( Vocal Coach)
Dr.John Kopley (Stagecraft & Act