کوروش باستانی

دسته بندی

گیتار

درمورد این پروژه

 

متـولد : 1364
تحصـیلات : کارشـناسـی مـوسیقـی رشتـه نـوازندگـی
ساز تخصصی : گیتـار کلاسیـک و پاپ
اساتیـد : کیـوان میـرهـادی زاده، خانـم کیمیـایـی
فعـالیـت حرفـه ای :
تدریس از سال 1385 در آموزشگاه
اجـراهای متعـدد کنسـرت تـکـنوازی و رسیـتال گیـتار در سـالـن هـای معـتبر
شرکت در مسـتر کلاس های خارج از کشـور نزد آنیـلو دزیـدریو، مارسین دیلا، دنیل سویـچ، لـورنزو میکـلی